Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia. Včasná a spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách ( tlenie, zadymenie, plameň ) zníži prípadné škody resp. finančné náklady na nápravu na polovicu, ale čo je hlavné dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu zdravia obyvateľov či pracovníkov.

Naša spoločnosť ponúka poradenstvo v oblasti protipožiarnych systémov, projekciu, dodávku, inštaláciu a kompletný záručný i pozáručný servis na systémy EPS od renomovaného zahraničného výrobcu SCHRACK SECONET z Rakúska Spolupracujeme i s ďaľšími výrobcami systémov EPS trhu a dodávame okrem spomenutého systému SCHRACK SECONET aj systémy iných výrobcov

EPS SCHRACK SECONET

Všetky systémy SCHRACK SECONET sú vyvinuté a vyrobené v Rakúsku a zodpovedajú najnovším normám ( VdS, EN, STN, požiadavky hasičských zborov a certifikačných úradov) a najnovším poznatkom odvetviam vedy, zaoberajúcich sa ochranou pred požiarmi.

Plná redundancia.

Úlohou systému EPS je detekovať požiar v čo najskoršom možnom čase, nepretržite kontrolovať celý pozorovaný objekt a reagovať na každú zmenu. Dobrý systém EPS Vás nesmie sklamať výpadkom. Z tohoto dôvodu je systém SCHRACK SECONET BMZ Integral 100% redundantný, a ako jediný poskytuje záruku plnej funkčnosti. Znamená to, že v jednej ústredni EPS sú umiestnené dva samostatné na sebe nezávislé systémy. Ak sa vyskytne v aktívnej polovici chyba, systém sa automaticky prepne na neporušenú stranu. Všetky funkcie celkového systému EPS zostávajú neobmedzené a plne k dispozícii.

Tri úrovne ochrany.

Decentralizovaná štruktúra ústrední EPS Schrack Seconet umožňuje prispôsobiť systém elektrickej požiarnej signalizácie individuálnym požiadavkám zákazníka. Technológie Schrack Seconet sú vhodné nielen pre veľké inštalácie s tisíckami hlásičov, ale i pre stredne veľké až malé aplikácie. Jednotlivé subsystémy sú spojené pomocou dvojitej kruhovej linky, takzvanej kruhovej linky čiastkových ústrední, ktorá poskytuje úplnú bezpečnosť, nakoľko garantuje plnú funkčnosť všetkých systémových zložiek a komunikácie aj v prípade výskytu trojnásobnej chyby. Systém sieťovania SecoNET poskytuje možnosť spojiť viacero kruhových liniek čiastkových ústrední do siete, čo umožňuje takmer neobmedzený rast systému.

Systém AirSCREEN

Vykonáva perfektnú detekciu požiaru a predstavuje doteraz technicky neprekonanú ochranu pred požiarom. Jedinečne vyvinutý senzor príma permanentne vzorky vzduchu okolia a preskúšava ich na prítomnosť častíc dymu, pričom sú rýchlo a spoľahlivo rozpoznané aj najmenšie tlejúce požiare. Spektrum citlivosti merania je nastavitelné individuálne. Hlásič je schopný detekovať koncentrácie dymových aerosólov, ktoré človek v žiadnom prípade nerozozná - v nastavitelnom rozsahu od 0,02 do 10percent koncentrácie dymu na meter. Systém so všetkými svojimi vlastnosťami nástrojmi a príslušenstvom spĺňa požiadavky normy EN 54-20 triedy A, B C a súvisiacich európskych noriem a na systém sú vydané potrebné certifikáty. (CPD, VdS ) pri ktorých sa potvrdilo, že systém zastáva najvyššiu úroveň vo včasnom rozpoznaní požiaru. Systém sa navrhuje pomocou špecializovaného software čím je zabezpečená kvalita a efektivita návrhu. Návrh obsahuje 3D výkres trubkovania, a nastavenie optimálnej konfigurácie. Systém nemonitoruje len okolie ale aj sám seba a systém má tzv. zaúčaciu dobu to znamená, že po inštalácii a vykoná skúšobná prevádzka. Počas nej sa zaznamenáva úroveň pozadia aby sa našlo optimálne nastavenie citlivosti zaisťujúce formovanie dynamickej kompenzácie teploty a znečistenia. Zároveň vždy zaznamenáva zmeny podmienok prostredia a vie sa perfektne prispôsobiť. Systém nerozpoznáva len koncentrácie dymu v ovzduší ale aj poškodenia alebo upchatie rúr v systéme. Je možné systém konfigurovať na režim deň/noc to znamená keď je v miestnosti obsluha alebo nie je obsluha v dosahu. Jednotka merania je obzvlášť stabilná a ponúka

optimálne vlastnosti pre svetlé,tmavé, malé a velké dymové častice a aby nič neostalo na náhodu meria sa každá častica dvakrát. Patentovaný elektronický filter zabezpečuje elimináciu častíc, ktoré nepatria dymu.

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.