Hasiace prístroje
Dodáme Vám hasiace prístroje všetkých druhov a pre všetky typy požiarov, zároveň Vám ich nainštalujeme a vykonáme ich pravidelnú kontrolu a zabezpečíme ich servis. Jednotlivé typy nájdete rozdelené podľa typu hasiva na ďalších záložkách našej stránky.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.