Hasiace prístroje CO2

Hasiace prístroje CO2 nachádzajú uplatnenie v oblasti priemyslu, sú vhodné pre hasenie vybavenia laboratórií, elektroprístrojov a pod.. Vzhľadom k tomu, že pri hasení nezostávajú zbytky hasiacej látky, sú ideálne pre hasenie prístrojov jemnej mechaniky, spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú spúšťače, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovanie údajov. Nespornou výhodou je priaznivá cena hasiva a možnosť uloženia na voľnom priestranstve aj v zimnom období (sú použiteľné aj pri -30 °C). Tvar prúdnice zaručuje cielený prúd hasiva na miesto požiaru. Tieto hasiace prístroje sú v zhode zo všetkými európskymi smernicami, o tlakových nádobách. Životnosť je maximálne 40 rokov.

Uvedené hasiace prístroje CO2 je možné použiť na hasenie zariadení pod napätím max. 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

CO22A / ETS CO25F / ETS
 • Hasiaca schopnosť: 34B
 • Hmotnosť hasiva: 2 kg
 • Hasivo: oxid uhličitý
 • Zkušobný tlak: 320 bar
 • Teplotný rozsah použitia:
  −20 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 7,4 kg
co2-2a
 • Hasiaca schopnosť: 89B, C
 • Hmotnosť hasiva: 5 kg
 • Hasivo: oxid uhličitý
 • Zkušobný tlak: 315 bar
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 13,1 kg
co2-5f

CO2 1x30 / ETS CO2 2x30 / ETS
 • Trieda požiaru: B, C
 • Hmotnosť hasiva: 30 kg
 • Hasivo: oxid uhličitý
 • Teplotný rozsah použitia: −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 90 kg
co2-1x320-2x30
 • Trieda požiaru: B, C
 • Hmotnosť hasiva: 60 kg
 • Hasivo: oxid uhličitý
 • Teplotný rozsah použitia: −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť:
  163 kg
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.