Práškové hasiace prístroje

Univerzálne hasiace prístroje k haseniu požiarov triedy A,B a C zo širokým uplatnením, a to nielen v priemysle, doprave, verejných priestoroch ale aj v domácnostiach.

Hasiace prístroje s hmotnosťou hasiva do 2 kg sú ideálnou výbavou osobných automobilov (typ P1B / ETS, P1Pa / ETS, P1F / ETS, příp. P2F / ETS).

Hasiasiace prístroje s hmotnosťou vyššou ako 4 kg sú určené k použitiu v priemysle, energetike, v železničnej doprave, v nákladných automobiloch, kanceláriách, chatách a domácnostiach. Ide o výkonné, spoľahlivé univerzálne hasiace prístroje, ktoré majú vzhľadom k svojim užitkovým parametrom veľmi priaznivú cenu.

P1PA / ETS P1F / ETS
 • Hasiaca schopnosť: 5A, 21B, C
 • Hmotnosť hasiva: 1 kg
 • Hasivo: FUREX ABC STANDART
 • Výtlačný prostriedok: CO2 v tl. bombičke
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 2 kg
p1pa
 • Hasiacia schopnosť: 5A, 21B, C
 • Hmotnosť hasiva: 1 kg
 • Hasivo: FUREX ABC STANDART
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 1,8 kg
p1f
P2F / ETS P4F / ETS
 • Hasiacia schopnosť: 13A, 89B, C
 • Hmotnosť hasiva: 2 kg
 • Hasivo: FUREX ABC PLUS
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 3,8 kg
p2f
 • Hasiacia schopnosť: 21A, 113B, C
 • Hmotnosť hasiva: 4 kg
 • Hasivo: FUREX ABC 40
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −20 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 6,8 kg
p4f
P6F / ETS P6Fp / ETS
 • Hasiacia schopnosť: 27A, 183B, C
 • Hmotnosť hasiva: 6 kg
 • Hasivo: FUREX ABC STANDART
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 9,9 kg
p6f
 • Hasiacia schopnosť: 34A, 233B, C
 • Hmotnosť hasiva: 6 kg
 • Hasivo: FUREX ABC PLUS
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 9,9 kg
p6fp
P9F / ETS P12M / ETS
 • Hasiacia schopnosť: 34A, 233B, C
 • Hmotnosť hasiva: 9 kg
 • Hasivo: FUREX ABC STANDART
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 15 kg
p9f
 • Hasiacia schopnosť: 43A, 233B, C
 • Hmotnosť hasiva: 12 kg
 • Hasivo: FUREX ABC STANDART
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 19 kg
p12m

Hasiace prístroje práškové - pojazdné

Práškové pojazdné hasiace prístroje nájdu uplatnenie v rafinériách, v ťažkom priemysle a všade tam, kde je treba hasiť oleje. Hasiaci prístroj P50F je pod stálym tlakom, čo znázorňuje manometer, oproti tomu P50 má tlakovú fľašu.

P50 / ETS P50F / ETS
 • Trieda požiaru: A, B, C
 • Hmotnosť hasiva: 50 kg
 • Hasivo: ABC FAVORIT TERTIA
 • Výtlačný prostriedok: dusík v tl. láhvi
 • Teplotný rozsah použitia:
  −30 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 95 kg
p50
 • Trieda požiaru: A, B, C
 • Hmotnosť hasiva: 50 kg
 • Hasivo: FUREX ABC STANDART
 • Výtlačný prostriedok: dusík
 • Teplotný rozsah použitia:
  −20 °C ÷ 60 °C
 • Maximálna hmotnosť: 85 kg
p50f

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.