O nás

Naša spoločnosť je zameraná na zakázkovú výrobu v oblasti dodávok stabilných hasiacich zariadenía. Dodávok požiarnotechnických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie s poskytovaním služby protipožiarnej ochrany na klúč.

Výroba sa realizuje vo vlastnej výrobnej prevádzke vybavenej potrebným strojným zariadením kvalifikovanými zamestnancami. Spoločnosť je certifikovaným výrobcom stabilných hasiacich zariadení.

Filozofiou spoločnosti AX-Trade, s.r.o je poskytovať našim zákazníkom komplexné a efektívne riešenia v oblasti protipožiarnej ochrany - vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, realizácia, údržba a následný záručný a pozáručný servis zariadení protipožiarnej ochrany. Zohľadnenie špecifických požiadaviek užívateľa a zhodnotenie rizikových faktorov. V spoločnosti pracujú ludia s oprávnením na projektovanie , údržbu a inšpekciu stabilných hasiacich zariadení, elektrickej požiarnej sigalizácie špecialista požiarnej ochrany, a zamestnávame 15 stálych zamestnancov na montáž stabilných hasiacich zariadení s oprávnením na inštaláciu stabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie. Zároveň sú pracovníci oprávnený aj na montáž protipožiarnych prestupov a dodávok rozvodov požiarnej vody a hydratov. V oblasti projekcie a inžinieringu zabezpečujeme projekty stabilného hasiaceho zariadenia, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb, projekty požiarnej signalizácie, autorský dozor, konzultačnú činnosť vrátane týchto dodávok zabezpečujeme aj revízie a vyjadrenia štátnych orgánov v oblasti protipožiarnej ochrany (schálenie projektov, funkčné skúšky, apod.)

 

 

Projekčná činnosť

 • protipožiarna bezpečnosť stavieb
 • stabilné hasiace zariadenia na báze vody
 • stabilné hasiace zariadenia na báze peny
 • stabilné hasiace zariadenia plynové hasivo INERGEN (IG451)
 • vodné clony
 • bezpečnosť technologických procesov
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • dokumentácia ochrany pred požiarmi
voda

Realizácia

 • stabilné hasiace zariadenia na báze vody sprinklerové
 • stabilné hasiace zariadenia na báze vody drenčerové
 • stabilné hasiace zariadenia na báze vody vodná hmla
 • stabilné hasiace zariadenia na báze peny
 • stabilné hasiace zariadenia plynové (hasivo INERGEN (IG451)
 • vodné clony
 • prestupy požiarne deliacimi konštrukciami, zvyšovanie požiarnej odolnosti
 • hydranty a hadicové zariadenia
 • hasiace prístroje
 • elektrická požiarna signalizácia

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.