Ochrana stavebných konštrukcii

ochrana-stavebnych-kontrukciiDôležitou súčasťou požiarnej ochrany budov je kvalitná a dôsledná ochrana stavebných konštrukcií pred pôsobením požiaru.

Prestupy a špáry vytvorené počas výstavby budov pre jednotlivé inštalácie vyžadujú použitie protipožiarnych upchávok a tesnení, ktoré zabezpečia pôvodnú odolnosť konštrukcie pred jej narušením. Ponúkame Vám certifikované riešenia pre zabezpečenie všetkých typov prestupov a špár v požiarne deliacich konštrukciách pre zabezpečenie potrebných požiadaviek z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Zároveň Vám ponúkame zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii požiarnymi obkladmi a nátermi, ochranu vzduchotechnických zariadení pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti Vašej budovy z hľadiska ochrany pred požiarom.

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.