Projekcia

Komplexné spracovanie technickej dokumentácie v oblasti požiarnej ochrany, analýza rizika vzniku požiaru, zhodnotenie daného objektu z hladiska požiarnej bezpečnosti a navrhnutie optimálneho riešenia ktoré zabezpečí vašu budovu alebo technológiu pred požiarom. Poúkame Vám návrhy ktoré sú bezpečné a ekonomicky výhodné.

 

Projekčná činnosť

  • protipožiarna bezpečnosť stavieb
  • stabilné hasiace zariadenia na báze vody
  • stabilné hasiace zariadenia na báze peny
  • elektrická požiarna signalizácia
  • vodné clony
  • bezpečnosť technologických procesov
  • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • dokumentácia ochrany pred požiarmi

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.