Servis
Servisná činnosť a údržba požiarnotechnických zariadení je nevyhnutnou činnosťou pre zabezpečenie ich plnej funkčnosti a akcieschopnosti. Servis je zabezpečovaný 24 hodín pracovníkmi spoločnosti ktorý majú na servis a údržbu oprávnenia, potrebné technické vybavenie a sú schopný prípadné poruchy odstrániť. Súčasťou servisu sú aj pravidelné kontroly stabilných hasiacich zariadení, hadicových zariadení, hasiacich prístrojov a ďalších požiarnotechnických zariadení.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.