Stabilné hasiace zariadenia na báze vody - sprinklerové
Stabilné hasiace zariadenia trvale zabudované do stavieb a technológii Vám zabezpečia trvalú a efektívnu aktívnu ochranu majetku a zdravia osôb ochranu pred požiarom. Výber optimálneho riešenia Vám doporučí a navrhne náš projekčný tým na základe Vašich požiadaviek, požiadaviek všeobecne záväzných predpisov a podľa povahy chráneného objektu a jeho vybavenosti. Na výber sú rôzne hasivá a spôsoby hasenia.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.